Explorando: Capacidades e actitudes

É moi importante desde o primeiro momento asentar unha relación positiva e de confianza no grupo. O éxito da proposta radica principalmente en ter un grupo activo, cohesionado e con forte vinculación entre participantes. Para isto estas primeiras semanas centraranse principalmente en motivar á participación, establecer as rutinas, coñecer os obxectivos do proxecto, consensuar as […]

Read More