Explorando: capacidades e actitudes

Estas primeiras semanas centraranse principalmente en motivar á participación, establecer as rutinas, coñecer os obxectivos do proxecto, consensuar as normas, aprender as formas de traballo etc.

Construíndo: as ideas crecen coa práctica

Neste bloque a rapazada enfrontarase a diversos Retos Creativos que porán a proba as súas capacidades de traballo ademais de familiarizarse con diferentes medios creativos.

Creando: posta en marcha

No último dos bloques os diferentes grupos de traballo crearán os seus prototipos para presentalos na Mostra Creativa que se celebrará con motivo da fin do programa.

Nova Marcelle, espazo natural

Critaturas produto da fusión das especies, tecnoloxía evolucionada ao servizo do ser humano e un científico empeñado en sabotar as intelixencias arti...
Read More

Vite no futuro

Como será o Vite do ano 2050? Baixo esta premisa a rapazada de Vite compartiu a súa visión do futuro do seu barrio: modos de vida, música, fauna, ...
Read More

Novas datas no CSC VITE

No mes de novembro levarase cabo no Centro Sociocultural de Vite o Reto Creativo Compostela 2050 no que os nenos e nenas realizarán unha viaxe ao fut...
Read More
Anótate ata o 31 de outubro!!